สมัครเข้าใช้งานระบบ DINO KALASIN  
       ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานระบบ
คำนำหน้า :   นาย      นางสาว      นาง
ชื่อ :   
นามสกุล :   
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สถานประกอบการ :  
       ส่วนที่ 2 : ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :    กรุณาป้อน Username อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
รหัสยืนยัน [Passcode] :
หากสมัครแล้วกรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คุณอนุชิต ภูผิวผา โทร.081-2834347 เพื่อทำงานเปิดใช้งาน Username